Poraď nám

Kam umiestniť ďalšiu kameru?

2 * 71 =
10 + 2 =