Poraď nám

Kam umiestniť ďalšiu kameru?

8 * 86 =
20 - 8 =