Poraď nám

Kam umiestniť ďalšiu kameru?

4 * 62 =
5 + 9 =