Poraď nám

Kam umiestniť ďalšiu kameru?

5 * 100 =
4 - 2 =