Naživo še kukaš na

Žeľežňična stanica, Prešov

360p

Prešov, draha medzi autobusovu a žeľežňičnu stanicu

Vitrim, čeka še za obrazkami...