Železničná stanica - online kamera

Naživo še kukaš na

Žeľežňičnu stanicu, Prešov

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

360p

Prešov, dráha medzi autobusovu a žeľežňičnu stanicu