Naživo še kukaš na

Pohľad zos Lesnického šedla, Veľký Lipník

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p HD

Veľký Lipník, vihľad zos Lesnickeho šedla vof Pieninoch

Vitrim, čeka še za obrazkami...