Lysá - vihľad do doľini

Naživo še kukaš na

Vihľad do doľini, Lysá

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p

Drienica - Lysá, Vihľad do doľini ku Sabinovu