Lysá - Parkovisko i horska služba

Naživo še kukaš na

Parkovisko i horsku službu, Lysá

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p

Drienica - Lysá, Vihľad na parkovisko i horsku službu