Križovatka Rusínska - Arm. gen. Svobodu

Naživo še kukaš na

Križovaňe drahoch pri Rusínskej, Prešov

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

360p

Prešov, Pohľad na mesco dze še križuje Rusínska zos Arm. gen. Svobodu