Kendice - Vihľad na Kendice, Petrovany a Prešov

Naživo še kukaš na

Vihľad na Kendice, Petrovany i Prešov, Kendice

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p

Kendice, Vihľad na Kendice, Petrovany i Prešov