Hlavná ulica

Naživo še kukaš na

Hlavnú uľicu, Prešov

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p

Prešov, pohľad na hlavnú uľicu i koscel sv. Mikuláša