Naživo še kukaš na

Hlavna uľica, Prešov

720p HD

Prešov, pohľad na hlavnú uľicu i koscel sv. Mikuláša

Vitrim, čeka še za obrazkami...