Giraltovce - online kamera

Naživo še kukaš na

Vihľad zos kopca na mesto, Giraltovce

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p HD

Giraltovce, pohľad na mesto